מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
שולחן מפמ"ר ערבית ועולם הערבים והאסלאם בבתי ספר עבריים
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

דבר המפמ"ר

שולחן המפמ"ר שפה ערבית ועולם הערבים והאסלאם בבתי ספר עבריים

לציבור המורות והמורים לערבית ולעולם הערבים והאסלאם בבתי הספר העבריים שלום,
ברוכים הבאים לאתר הבית של המורים לערבית ולעולם הערבים והאסלאם.
חידוש והתחדשות הן אבני דרך בכל ארגון או חברה.

גם בהוראת הערבית ועולם הערבים והאסלאם מתבצעים תהליכים של חידוש והתחדשות בשל היותם תחומים רלוונטיים הנלמדים תוך קישור מתמיד לחיי היום-יום. עם התהליכים הללו נמנים עדכון תוכנית הלימודים המתחדשת לפי יעדי המשרד ודגשיו והחלת מבנה היבחנות חדש בבחינות הבגרות.

במרוצת השנים האחרונות וכן במהלך השנים הבאות יושם דגש על הטמעת ארבע מיומנויות השפה: קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור בתהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה אשר יכללו ידע, מיומנויות וערכים.

בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה, אחד ההיבטים המרכזיים של הוראת הערבית בבתי הספר העבריים הוא חיזוק השיח בערבית דבורה הן בלמידה והן בהערכה בכל שכבות הגיל – יסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה. היבט מרכזי נוסף הוא שילוב הפדגוגיה הדיגיטלית החדשנית באופנים שונים בתהליכי ההוראה והלמידה, לרבות בתהליכי ההערכה, כפי שבא לידי ביטוי בבחינת הבגרות בעל-פה בשאלון המתוקשב.

לפיכך, פיתחנו את הפורטל החדש שלפניכם, אשר מותאם לשימוש קהילת המורים לערבית ולעולם הערבים והאסלאם והתלמידים בכל שכבות הגיל. בפורטל יש מגוון רחב של חומרי למידה, יחידות הוראה, עלוני פעילויות מקוונים, עיתונים אקטואליים להרחבת אוצר המילים בשכבות הגיל השונות, חומרי העשרה, פעילויות, מצגות מלוות הוראה ולמידה בנושאים שונים מתוכנית הלימודים, סרטונים ועוד. כלל החומרים מתכתבים עם הטמעת ארבע מיומנויות השפה – קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור – ותרגולן לאורך הלמידה.

החומרים רוכזו ואוגדו במקום אחד מתוך מטרה שיסייעו למורים בתכנון תהליכי ההוראה והלמידה בערבית ובעולם הערבים והאסלאם ויאפשרו להם לגוון את הוראתם, כמו גם להתעדכן בחידושים ובדגשים המרכזיים בתחום הדעת.
אני מאחלת לכם הוראה מהנה ולתלמידיכם הצלחה והנאה בלמידה.

ד"ר סיגלית שושן
מפמ"ר ערבית ועולם הערבים והאסלאם בבתי הספר העבריים

מה חדש?

 • שלום רב,
  אנו עומדים למנות ועדת מקצוע בתחום הדעת "ערבית ועולם הערבים והאסלאם" לשנים תשפ"ה- תשפ"ו, וזאת עד לתאריך 1.8.24.
  ועדת מקצוע מורכבת מעד חמישה עשר חברים, בהם עד 6 אנשי אקדמיה ועד 6 מנהלים ומורים.
  ככלל, מינוי לוועדה יהיה לתקופה של שנתיים ( בכפוף לנוהל מינוי הוועדה).
  מנהלים, מורים או אנשי אקדמיה הסבורים שהם מתאימים ומעוניינים להציע את מועמדותם, מוזמנים לפנות לדוא"ל sigsh5@education.gov.il בצירוף קורות חיים, שני ממליצים ונימוק בדבר תרומתם הפוטנציאלית לוועדת המקצוע עד לתאריך 26.6.24 בשעה 12:00.
  אין בכתוב התחייבות לקבל מי מן הפונים או חובה לנמק את קבלת המועמד או דחייתו (הפנייה היא לנשים ולגברים כאחד).
  ניתן לעיין בנהלים למינוי ופעולת ועדת מקצוע או ועדות מקצוע לתוכניות לימודים באתר המשרד.

  ד"ר סיגלית שושן
  מפמ"ר ערבית ועולם הערבים והאסלאם

 • מפרט התכנים מתוך ת"ל המתעדכנת בערבית לבתי הספר העבריים
  מפרט תכני הלימוד בערבית ונושאי תרבות ערב ועולם הערבים והאסלאם, החל משנת הלימודים תשפ''ד, בכל שכבות הגיל ולפי כיתות הלימוד, מתוך תוכנית הלימודים המתעדכנת בתחום הדעת ערבית לבתי הספר העבריים.

 • מבנה היבחנות בערבית לבתי הספר העבריים תשפ"ד
  החל ממועד קיץ תשפ"ד, 2024 כלל הנבחנים בערבית לבתי הספר העבריים ייבחנו ע"פ מבנה ההיבחנות החדש ברמת 5 יח"ל ויכלול בחינה בכתב בהיקף של 50%, בחינה בעל פה בערבית דבורה בהיקף של 20% והערכה חלופית בהיקף של 30% מהציון.

 • איגרת היערכות לבחינת הבגרות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"
  התאמות בבחינות הבגרות בשנת הלימודים תשפ"ד בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

תוכניות לימודים

חשוב לדעת